Chrámek bohyně Athény-Niké na Akropoli

Tento roztomilý jónský chrámek bohyně Athény-Niké shlíží na Saronský záliv, Pireus, Salamínu, Aiginu, Peloponés a hory Aigaleo a Pikilio z terasy na jihozápad od Propylají. Právě z toho důvodu byl tento strategický bod již od pradávna využíván jako pozorovatelna a v pozdní době mykénské zde byla vybudována vysoká věž, která hlídala přístup na Akropoli.

S chrámkem, respektive terasou je také spojen známý příběh o vládě krále Aigea: příběh o lodi, která s černými smutečními vlajkami opouštěla každoročně Pireus, aby doplula na Krétu s oběťmi, které měly Athény povinnost platit králi Minoovi. Těmi oběťmi bylo sedm mladých a krásných athénských dívek a chlapců. Ti byli posíláni na smrt v zápasech s býky. Podle mýtu prý bývali sežráni Minotaurem. Příběh o tom, že byl v jednom roce mezi potenciálními oběťmi i Theseus, který nakonec nestvůru zneškodnil a s pomocí krétské princezny Ariadny dokázal najít cestu ven z labyrintu, knósského paláce. A na své cestě zpět domů, nejspíš ze smutku, protože si bůh Dionýsos nechal milovanou Ariadnu pro sebe na ostrově Naxos, Theseus zapomněl vyměnit smuteční černou vlajku za vítěznou bílou. A jakmile už stařičký Aigeus zahlédl loď s černou vlajkou z této pozorovatelny, myslel si, že je jeho syn mrtvý a ze žalu a zoufalství ukončil svůj život skokem z této terasy.

Niké, bohyně vítězství, která zde byla uctívána, byla ztotožněna s bohyní Athénou. Niké bývá zobrazována s křídly, ale v tomto případě byla učiněna výjimka, a proto byla nazvána „Bezkřídlá Niké“. Později to bylo vysvětleno tím, že bohyně, která přiletěla do Athén, nechtěla už nikdy město opustit, proto už křídla nepotřebovala. Její kněžky byly vždy čistokrevné Athéňanky, oba dva jejich rodiče pocházeli z Athén.

Bohyně Niké (v Olympii)

Malý chrám bohyně Athény-Niké stával na tomto místě již od archaického období. Byl však zničen během perské invaze v roce 480 př. n. l., stejně jako další chrámy na Akropoli z doby Peisistratovců. Stavba klasického chrámu probíhala v letech 426 – 421 př. n. l., v tomto roce byl uzavřen tzv. Nikiův mír. Chrám byl navržen architektem Kallikratem, který se rovněž podílel i na stavbě Parthenonu.

Z architektonického hlediska se jedná o amfiprostylos se čtyřmi jónskými sloupy na východní i západní straně, byl stejně jako ostatní stavby na Akropoli postaven z pentelského mramoru. Je 8,27 m dlouhý, 5,44 m široký a výška sloupů je 4,66 m. Na základnu, na níž je chrámek umístěn, vedou tři schůdky, což představuje charakteristický prvek elegantního a půvabného attického chrámu.

Na východním vlysu byli vyobrazeni olympští bohové. Athéna stála uprostřed mezi Diem a Poseidonem. Afrodita s Erotem a Demeter s Kore je z obou stran doplnili. Pravděpodobně diskutovali o válkách, které byly vedeny na zbylých třech stranách vlysu. Bohužel byla část vlysu zničená, zatímco severní a západní vlysy se dnes nacházejí v British Museum v Londýně a na chrámu jsou pouze kopie.

Chrám Niké byl zbořen Turky v roce 1687 a kameny byl použity na stavbu opevnění. Naštěstí byly tyto kameny nalezeny v roce 1835 a bylo možné chrám rekonstruovat. Druhá etapa obnovy proběhla v roce 1940 a třetí etapa probíhala od roku 2004. Dnes již uvidíte chrámek ve své plné kráse.

Chrám bohyně Niké pod lešením, rok 2009

Chci na poznávačku do Athén

rnc-logo-color.jpg

Written by admin

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *