10 důvodů proč navštívit Athény: Poznejte slávu starověku v 21. století

Co se vám vybaví, když se řeknou Athény? Antičtí filozofové, dramatici a rétoři, ženy s dlouhými spletenými vlasy, všichni oděni do bílých chitónů a obuti do páskových sandálů sledují tragédii v divadle pod širým nebem nebo jen tak bloumají okolo velkolepých bělostných chrámů.

Athény. To ale není jen slavný starověk. Máme pro vás deset dobrých důvodů, proč se sem vydat.

Nejsou to jen starověké památky jako Akropolis, agora či Hadriánova knihovna, v Athénách si vychutnáte sluníčko, pláže i křivolaké uličky jako na některém z řeckých ostrovů.

Athény: Fascinující minulost a pohodová současnost

Hlavní a zároveň největší město Řecka je velkým tahákem pro milovníky starověku a to především klasického období.

Ale Athény, to není jen Akropolis, vznik demokracie, Sokrates a Aristoteles. Jsou to i byzantské kostely, osmanská mešita a hamam, stopy po éře řeckého království a moderní architektura na okrajích města.

Akropolis: Posvátná skála nad Athénami

Na skalnatém kopci, který vévodí dnešním Athénám, se nacházel nejdůležitější a nejdokonalejší chrám starověkého města, zasvěcený patronce Athén, bohyni Athéně. S tímto posvátným místem byly spojeny všechny mytologické příběhy týkající se města, velké náboženské svátky, ale i významné historické události.

Parthenon I.: Řecká dokonalost

Na nejvyšším a nejviditelnějším místě Posvátné skály stojí Parthenon, vrcholný výdobytek antické řecké civilizace. Tento monument není záležitostí jednoho umělce, ani jedné desítky let. Je to výplod celého lidstva, celé kultury. Nespočet generací usilovně pracovalo po celá staletí, aby dokázali vytvořit hmatatelný důkaz vývoje své civilizace v podobě chrámu bohyně Athény.

Parthenon II.: Výzdoba chrámu

Parthenon je nejdokonalejší stavbou řeckého klasického období a to nejen z hlediska architektonického řešení, ale i svou sochařskou výzdobou, která chrám harmonicky doplňuje. Jedná se o stavbu v dórském stylu, což poznáme nejen podle typických sloupů, ale také podle střídání metop a triglyfů na vlysu (pásu mezi sloupy a střechou).

Erechtheion: Nejposvátnější místo Akropole

Protipólem k velkoleposti a mohutnosti dórského Parthenonu je jónská elegance a křehkost Erechtheionu. Jeho architekt, pro nás již bohužel neznámý, se dokázal vypořádat se složitými problémy v podobě výrazného výškového rozdílu terénu a s nezvykle mnoha bohy a hrdiny, kteří zde byli uctíváni. Erechtheion nebyl jen obyčejný chrám zasvěcený jednomu božstvu, bylo to nejposvátnější místo na Akropoli a také pohřebiště bájných králů polomýtických Athén.

Propylaje: Impozantní vstup na Akropoli

Názvem propylaje se označuje vstupní brána o několika vchodech vedoucí na posvátné místo či do paláce. Takové propylaje najdeme na území antického Řecka jen tři, v Eleusíně, Epidauru a v Athénách. Troufám si říct, že ty athénské jsou nejznámější z nich.

Stavba současných Propylají byla zahájena v roce 437 př. n. l. a ukončena byla v roce 432 př. n. l. ještě před jejich dokončením.

Chrámek bohyně Athény-Niké na Akropoli

Tento roztomilý jónský chrámek bohyně Athény-Niké postavený na terase jihozápadně od Propylají shlíží na Saronský záliv, Pireus, Salamínu, Aiginu, Peloponés a hory Aigaleo a Pikilio. Právě z toho důvodu byl tento strategický bod již od pradávna využíván jako pozorovatelna.

Vyhlídková plošina byla pro město natolik důležitá, že se k ní dokonce váže i jedna ze stěžejních legend spojená s Athénami.

Dionýsovo divadlo: Nejstarší divadlo na světě

Ideálním místem pro výstavbu divadla v Athénách byl jižní svah Akropole, a tak bylo právě zde vybudováno nejstarší známé divadlo na světě s ještě dřevěnými sedadly a dřevěnou scénou. V tomto divadle byly v 5. století př. n. l. poprvé uvedeny hry Aischyla, Sofokla, Euripida a Aristofana.

Odeon Herodota Attika: Dodnes funkční divadlo pod Akropolí

Herodes Attikus zdědil po svém otci obrovský majetek, který využíval k veřejně prospěšných účelům. Když jeho žena Aspasia Annia Regilla zemřela, Herodes jí vystrojil honosný pohřeb a v roce 161 n. l. postavil jako její pomník odeon, které dnes nese jeho jméno.

Hlediště, které zahrnuje 32 řad sedadel, má kapacitu 5 000 diváků. 

Eumenova stoa: Přístřeší pro návštěvníky divadel

Mezi Dionýsovým divadlem a Odeonem Herodota Attika se nachází stoa/kolonáda Eumena II., krále Pergamonu, která byla postavena ve 2. stol. př. n. l. Eumenes obdivoval Athény a přesto, že nebyl jejich občanem, rozhodl se zanechat ve městě svou stopu.

10 praktických rad pro návštěvu Akropole

Možná se do Athén chystáte na týden nebo na prodloužený víkend nebo jen na jednodenní výlet. V každém případě však určitě nevynecháte návštěvu Akropole, která je pro všechny turisty nevyhnutelnou povinností.

Abyste si procházku po „Posvátné skále“ co nejvíce užili, sepsala jsem pro vás těchto 10 doporučení.

Jak se vyhnout frontám na Akropoli?

Nejnavštěvovanější památkou Athén je bezesporu pahorek Akropolis s nejkrásnější ukázkou klasické řecké architektury Parthenonem. Americká CNN dokonce označila tuto památku za druhou nejdůležitější na celém světě a ročně ji navštíví přes milion lidí.

Muzeum Akropolis: Jedno z nejlepších muzeí světa

Nové Muzeum Akropolis se nachází asi 300 m jihovýchodně od Parthenonu, v historické čtvrti Makrygiannis. Slavnostně otevřeno bylo 20. června 2009.

Areopag: Místo nejvyššího athénského soudu

Před 5. stoletím př. n. l. zasedala na Areopagu rada starších města, obdobně jako později v Římě senát. Na základě Solonových reforem byli členové sněmu demokraticky voleni. V klasickém období soud rozhodoval ve věcech vraždy, náboženství a žhářství vůči olivovníkům. V roce 462 př. n. l. byl Areopagos připraven o téměř všechny své funkce kromě souzení vražd.

Agora: Kde se zrodila demokracie

V polovině 6. století př. n. l. byla na severozápadní straně od Akropole založena athénská agora, která na další minimálně čtyři staletí představovala centrum města. Zde se nacházely ty nejdůležitější veřejné budovy a svatyně a zde se přímo vyvíjela zákonodární, politická, soudní, obchodní, společenská, umělecká a náboženská stránka lidstva. 

Hefaisteion: Jeden z nejlépe dochovaných starověkých chrámů

Tento mramorový chrám vybudovaný na kopci nad agorou, může Parthenonu konkurovat když ne svou velikostí, tak krásou určitě. Je také znám pod názvem Theseion, ale dnes už se ví, že toto označení je chybné a že chrám byl zasvěcen bohu Hefaistovi a bohyni Athéně. Na metopách bylo mimo jiné zobrazeno 9 úkolů Herakleových a 4 úkoly Theseovy.

Muzeum na agoře

Muzeum sídlí v nově postavené Attalově stoe, kterou na své náklady vybudovala Americká archeologická škola podle starověkých plánů. Původní stou věnoval Athéňanům pergamský král Attalos II. ve 2. století př. n. l.

Muzeum vystavuje nálezy z řecké agory a jsou uspořádány chronologicky od těch nejstarších z pozdní doby kamenné až po tureckou nadvládu. 

Římská agora: Společenské centrum římských Athén

Římská agora byla postavena mezi lety 19 a 11 př. n. l. za finančního přispění císařů Julia Cesara a Augusta. Za vlády císaře Hadriána bylo prostranství vydlážděno mramorovými deskami. 

Nejznámější budovou na římské agoře je tzv. Věž větrů. 

Hadriánova knihovna

Římský císař Hadrián byl velkým obdivovatelem Řecka, potažmo Athén, řecké kultury, písemnictví, umění… Velmi dobře si uvědomoval, že římská vzdělanost má své kořeny v Řecku, a proto mu projevoval náležitou úctu. Budova byla postavena v roce 132 n. l. a uchovávala snad všechny tehdy dochované spisy svědčící o vyspělé řecké kultuře.

Olympeion: Chrám hoden boha Dia

Chrám boha Dia Olympského byl postaven na obrovské terase, 200 metrů dlouhé a 130 metrů široké. Stavba chrámu začala v době Peisistrata v 6. století př. n. l. a dokončena byla v roce 132 n. l. římským císařem Hadriánem – trvala tedy celých 700 let. Z původních 104 gigantických sloupů se jich dochovalo pouze 16.

Panathénajský stadion/ Kallimarmaro

Panathénajský stadion, známý rovněž jako Kallimarmaro („krásně mramorový“), se nachází východně od Olympeionu a je zasazen mezi kopce Ardittos a Agra. Byl vystavěn sice již v 6. století př. n. l., ale dnešní podoba mu byla dána Lykurgem v roce 329 př. n. l.

Konaly se zde první novodobé Olympijské hry v roce 1896 a podruhé v roce 2004.

Kerameikos: Největší athénské pohřebiště

Archeologické naleziště Kerameikos tvoří jen malou část někdejší stejnojmenné starověké čtvrti, jedné z největších čtvrtí Athén. Jak už napovídá název, jednalo se o místo, kde žili lidé zabývající se tvorbou a zdobením keramických nádob.

Brzy však bylo vysídleno a používáno jako pohřebiště, které se časem stalo nejvýznamnějším hřbitovem ve starověkých Athénách.

Národní archeologické muzeum v Athénách

Národní archeologické muzeum sídlí na ulici 28. října (bývalá ulice Patision), kde bylo vystavěno na konci 19. století. Přesto, že původně zde měly být uloženy pouze předměty z vykopávek v okolí Athén, které probíhaly na konci 19. století, časem se rozrostlo na Národní muzeum, do nějž přibývaly předměty z celého Řecka.

Pnyx: Shromaždiště Atéňanů

Na pahorku Pnyx se konala shromáždění svobodných athénských občanů. Ti se tady začali scházet na konci 6. století př. n. l., aby diskutovali a hlasovali o důležitých tématech týkající se města. Pnyx tak sehrál jednu z významných rolí při tvorbě demokratického režimu.

Filopappův pomník: Nejkrásnější výhled na Akropolis

Označení Filopappův pomník se vžilo pro mauzoleum pořečtěného Syřana Gaia Julia Antiocha Filopappa, které bylo v letech 114 – 116 n. l. postaveno na starověkém pahorku Múz.

Toto místo je v současnosti navštěvováno jen sporadicky, turisté sem zabloudí jen zřídka. Ze skály pod mauzoleem je asi nejkrásnější výhled na Akropolis.

Lykavittos: Nejvyšší athénský kopec

Lykavittos je nejvyšší kopec vnitřních Athén. Tyčí se do výše 277 m. n. m. a 227 m nad úrovní města. Jelikož je jeho poloha velmi nápadná, museli si jeho existenci starověcí Řekové vysvětlit příběhem. Za jeho existenci prý může špatné svědomí bohyně Athény.

Na kopec můžete vyjít pěšky nebo vyjet lanovkou, čekají tam na vás neopakovatelné scenérie.

Vyhlídky na Athény

Hlavní město Řecka je obrovskou aglomerací sahající, kam až oko dohlédne. Teprve z výšky si člověk uvědomí, jak velkou plochu obývá téměř 5 milionů lidí. A odkud budete mít na Athény nejlepší rozhled?

Kromě těch všeobecně známých bodů jako je Akropolis, Lykavittos nebo Filoppapův pahorek vám prozradím ještě jedno tajné místo!

Monastiraki: Náměstí v srdci Athén

Označením Monastiraki rozumíme celou centrální čtvrť Athén, která se soustřeďuje okolo náměstí Monastirakiu. Její název se odvozuje od kostela Zesnutí Panny Marie, který se na náměstí nachází a kdysi se jednalo o kostel klášterní (klášter řecky „monastiri“, malý klášter „monastiraki“).

Plaka: Muzeum pod širým nebem

Plaka je městská čtvrť v historickém centru Athén, které se rovněž přezdívá „Čtvrť bohů“. Najdeme ji na svazích Akropole a je to snad jediná část Athén, kde si můžeme představit, jak město vypadalo před více než 100 lety. Nachází se zde muzea, taverny, restaurace, kavárny a obchody s předměty pro turisty, jsou zde rovněž k vidění budovy známých Athéňanů.

Metropolitní chrám v Athénách

Tento hlavní svatostánek nejen v Athénách, ale i v celém Řecku, je zasvěcen Zvěstování Panně Marii a nachází se na Metropolitním náměstí. Jeho výstavba začala v roce 1842 a byla dokončena přesně o 20 let později. Zemětřesení v roce 1999 způsobilo značné škody na interiérech chrámu a restaurátorské práce byly dokončeny až v létě roku 2016.  

Syntagma: Centrum politického dění v Řecku

Náměstí Syntagma je ústředním athénským náměstím. Své jméno dostalo podle Ústavy, kterou musel přijmout řecký král Otto po povstání Řeků 3. září 1843.  Jedná se o druhé největší náměstí v Řecku, po Spiniadě na Korfu, a patří mezi 100 největších náměstí na světě a díky své poloze v centru města se náměstí stává rovněž místem oslav, ale i demonstrací. 

Výměna stráží v Athénách

Náměstí Syntagma vévodí budova řeckého parlamentu, která byla původně postavena jako královský palác pro prvního řeckého krále Otu Bavorského. Již od 30. let 19. století, kdy se sem Ota i s manželkou nastěhovali, hlídala jejich obydlí čestná stráž, a to se děje až dodnes.

Před hlavním vstupem do budovy stojí dva členové této čestné stráže, kterým se říká Evzones.

Národní zahrada: Největší park v centru Athén

Největší veřejný park v centru Athén zahrnuje Národní zahradu o rozloze 15,5 ha a zahradu Zappeio o rozloze 13 ha, dohromady tedy 28,5 ha. Její původní název zněl „Královská zahrada“ a ten se udržel až do roku 1974. 

Zahrady se rozkládají jižně od budovy parlamentu na Syntagmě, pokračují k Zappeiu, Olympeionu a Panathénajskému stadionu. V zahradách se nachází mnohé starověké nálezy, mozaiky a sloupy.

O zahradu se osobně starala její zakladatelka, královna Amálie, ta vysázela při hlavním vstupu palmy, které zde najdete dodnes. Zahrada je přístupná od východu do západu slunce.

Hotel Grand Bretagne v Athénách

Na náměstí Syntagma, v bezprostřední blízkosti řeckého parlamentu se nachází hotel Gran Bretagne. Svého času to byl nejluxusnější a nejdražší hotel v celých Athénách, mimochodem se mezi ně řadí dodnes, a proto není divu, že si jej pro svůj athénský pobyt vybral i britský ministerský předseda Winston Churchill. Ten do Athén přijel na sklonku druhé světové války, aby zde vyjednal poválečnou orientaci Řecka a Řeků.

Kostelík Kapnikareas v Athénách

Uprostřed hlavní nákupní třídy Ermou v centru Athén narazíte na kostelík zasvěcený Panně Marii, kterému se zkráceně říká Kapnikareas. Jedná se o jeden z nejstarších dochovaných kostelů v Athénách a díky jedné skutečnosti je jedinečný. Pravoslavná řecká církev jej věnovala Athénské univerzitě,konkrétně studentům věnujícím se oboru Dějin umění a Byzantských studií, aby se o kostelík starali.

Pireus: Nejznámější řecký přístav

Dnes už sice vnímáme Pireus jako součást Athén, ale oficiálně se jedná o dvě rozdílné aglomerace. Obyvatelé Pirea dokonce velmi důrazně upozorňují na to, že nepochází z Athén, ale z Pirea. Centra těchto dvou měst jsou od sebe vzdálená asi 10 km a ve starověku byl mezi nimi vybudován spojující koridor z výšky viditelný i dnes.

Olympijské stadiony pro LOH 2004

28. Olympijské hry se konaly v Athénách, v hlavním městě země, v níž se zrodily a také proto heslo těchto OH znělo „Vítejte doma“. Řekové usilovali o pořadatelství Olympiády již pro magický rok 2000, ale díky nepřipravenosti a finanční náročnosti akce jim byla tato čest udělena až o 4 roky později. S odstupem času je však dlužno říct, že Řekové svůj úkol na jedničku s hvězdičkou nezvládli… 

Doporučená trasa prohlídky Athén

Chcete-li poznat Athény důkladně, doporučuji strávit ve městě alespoň tři dny. Prohlídku města jsem uspořádala tak, jak ji chodím s turisty, aby obsáhla všechny zajímavosti, které Athény nabízí.

První den zvládnete významné archeologické lokality, druhý den výměnu stráží a vyhlídku z Lykavittosu. Pak už jen relaxujte v muzeích nebo na pláži.

Pláže v Athénách

Pro návštěvníky hlavního města Řecka je bezesporu velmi atraktivní jízda tramvají z náměstí Syntagma směrem k mořskému pobřeží. Za cca 20 minut vystoupíte na Athénské riviéře a po vyčerpávající prohlídce pamětihodností se zde můžete pohodlně zrelaxovat.

Doprava do Athén: Letecky, autem nebo autobusem?

Do asi 2000 kilometrů vzdálených Athén se samozřejmě nejpohodlněji a nejrychleji dopravíme letecky. Ale myslím, že je užitečné vědět i o dalších možnostech, které existují.

Můžete se sem vydat po vlastní ose autem nebo pravidelnou autobusovou linkou.

Doprava v Athénách

Městskou hromadnou dopravu v několikamilionových Athénách zajišťují všechny typy dopravních prostředků, tedy metro, autobusy, trolejbusy, tramvaje i příměstský vlak. Na celé athénské MHD můžete využít jednu jízdenku, nejlevnější z nich stojí 1,40 EUR a platnost trvá 90 minut.

10 zajímavostí athénského metra: Nejstarší, nejkratší, nejdelší… jaké opravdu je?

Při příležitosti 150letého výročí provozu londýnského metra, vyhlásil známý britský deník Guardian 6 nejzajímavějších podzemních drah světa. Pro ty, kdo již někdy využili metro v Athénách, asi nebude překvapením, že právě ono se umístilo na předních pozicích. Čím je athénské metro tak zvláštní?

Taverny v Athénách

Typickou řeckou tavernu najdete v každém městě či vesnici. Nicméně v Athénách, v hlavním městě, narazit na opravdu tradiční s poctivým jídlem a přátelskou atmosférou, je o něco složitější než ve vesnici na ostrově.

3 taverny + 2 bary, které musíte navštívit v Athénách

V Athénách narazíte na obrovské množství taveren, zejména budete-li se pohybovat v turistickém centru. Ovšem ve všechny se dají považovat za opravdu typické řecké. Pár taveren jsem v centru osobně vyzkoušela a vybrala jsem pro vás tři své nejoblíbenější. 

Trhy v Athénách

Zejména pro jižní země jsou typické trhy a tržnice, kde se prodavači překřikují s lepšími nabídkami a cizinec právě zde okusí pravý mumraj místních, kteří přesně vědí, u koho najdou to nejlepší zboží. I v Athénách můžete nasát atmosféru pravých místních trhů, nicméně na vypulírované stánky typu barcelonské La Boqueria rovnou zapomeňte.

Tramvaje v Athénách

Až do roku 1960, kdy celé město zaplavily autobusy a trolejbusy, byla v Athénách v provozu celkem rozsáhlá síť tramvajových linek. Tramvaje jako by byly znovu objeveny až díky Olympijským hrám konaným v Athénách v roce 2004. K tomuto datu byly v Athénách uvedeny do provozu tři linky a ty operují i teď, po 14 letech.

10 aktivit zdarma v Athénách

Athény, to nejsou jen „povinné“ archeologické lokality jako Akropolis nebo agora a muzea se starověkými poklady. Jsou to také zážitky, které jsou ve městě zcela zdarma a můžete si je užít téměř v každou roční dobu.

Věděli jste třeba o letním filmovém festivalu nebo masopustním veselí?

Muzea a archeologické lokality v Athénách: Které a kdy jsou otevřeny zdarma?

Pokud se vám poštěstí zdržovat se v Athénách v níže uvedených datech, můžete využít vstupné zdarmana archeologické lokality a do muzeí spravovaných státem.

Pro všechny děti a mládež do 18 let a pro studenty VOŠ a VŠ v EU jsou tyto objekty přístupné zdarma celoročně. Lidénad 65 let platí poloviční vstupné.

Sunio: To pravé pro romantické duše

Archeologická lokalita Sunio se nachází asi 67 km od Athén, v bodě, kde končí poloostrov Attika. I toho nejméně romantického návštěvníka dojme západ slunce nad nádherným modrým mořem, malebným pobřežím a malými ostrůvky na obzoru.

Celkový dojem ještě znásobí pozůstatky chrámu boha Poseidona, jehož historie je těsně spjatá s tou athénskou.