Metropolitní chrám v Athénách

Tento hlavní svatostánek nejen v Athénách, ale i v celém Řecku, je zasvěcen Zvěstování Panně Marii a nachází se na Metropolitním náměstí. Jeho výstavba začala v roce 1842 a byla dokončena přesně o 20 let později. Trojlodní chrám s kupolí je postaven na půdorysu latinského kříže.

Stavba byla mnohem dražší, než se předpokládalo a musela být zafinancována prodejem části církevního majetku a také finančními dary tehdejšího krále Otty. Na stavbě se podílelo hned několik architektů, převážně německého původu, výzdoba je však dílem Konstantina Fanellise z řecké Smyrny.

www.tripadvisor.co.nz

Zanedlouho po svém dokončení se chrám stal místem konání důležitých událostí, například svateb a pohřbů králů a královen, ministerských předsedů a významných osobností. Zemětřesení v roce 1999 způsobilo značné škody na interiérech chrámu a restaurátorské práce byly dokončeny až v létě roku 2016.

V interiéru chrámu jsou uloženy ostatky národního mučedníka patriarchy Grigoria V. (činný za národněosvobozeneckého povstání) a také svaté Filothey Athénské.

Hned vedle chrámu si všimněte malého kostelíku svatého Eleftheria. Jeho vznik se datuje do 12. století a je pozoruhodný zejména díky materiálu použitému na jeho stavbu. Jistě rozeznáte mramorové bloky s výzdobou typickou pro antické chrámy. Kostelík je tak jakýmsi pomyslným mostem mezi pohany a křesťany – staré slouží novému účelu. Kostelík je dnes používán k soukromým obřadům (svatby, křtiny apod.).

Chci na poznávačku do Athén

rnc-logo-color.jpg

Written by admin

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *