Pyrgi: malovaná vesnice

Je největší a pro mnohé i nejdůležitější středověkou vesnicí na Chiosu. Pyrgi budí obdiv především díky své velmi dobře zachovalé architektuře, která si i přes četné moderní zásahy stále udržuje ráz pevnostního středověkého osídlení.

Vesnice – pevnost

Vesnice čítající necelou tisícovku obyvatel, se nachází asi 25 kilometrů jižně od hlavního města, a své jméno dostala podle mohutné obranné věže (řecky pyrgos), která vesnici vévodila. Pyrgi bylo postaveno po vzoru středověké pevnostní architektury, která byla poprvé použita u velkých klášterů. Tento obranný systém měl vesničany a jejich bohatství chránit před nájezdy pirátů a jiných nepřátel. Dodnes je možné spatřit původní obvodové zdi vesnice i čtyři rohové strážní věže.

Do původní vesnice obehnané obrannými zdmi ve tvaru čtverce vedly pouze dvě brány. Dolní brána na východě a Horní brána na západě, které se zavíraly vždy na večer a v případech nouze. Domy, které stály na okraji vesnice, neměly z vnější strany okna ani dveře, čímž tvořily nepropustnou hradbu.

V centru se tyčila mohutná věž, obranné i správní centrum celé vesnice, které bylo vystavěno v době Janovanů. Vstup do věže byl situován až několik metrů nad zemí pouze po vytahovacím žebříku. Tohle byl důmyslný systém na ochranu místních obyvatel, kteří se sem v případě ohrožení mohli ukrýt. Celá věž měřila asi 18 metrů, avšak do dnešních dnů se dochovaly pouze její základy. Byla významně poškozená v roce 1881 a v roce 1937 vesničané rozhodli o jejím úplném stržení.

Původní vnější zeď vesnice

Místní kostely

Po průchodu dlouhým a úzkým tunelem vedoucím z hlavního náměstí, se ocitnete před kostelem svatých apoštolů. Tato výjimečně dochovaná byzantská památka byla postavena na přelomu 13. a 14. století a jeho exteriér i výzdoba interiéru jsou dodnes ve velmi dobrém stavu.

Nedaleko se nachází hlavní vesnický kostel Zesnutí Panny Marie pocházející z roku 1694. Zde stojí za zmínku především mozaiková výzdoba jeho dvora, na niž byly použity černé oblázky z nedaleké pláže Mavros Gialos.

Místní domy

Všechny původní středověké domy byly dvoupatrové a kvůli případným požárům postaveny z kamene. Všechny mají i podobně řešené interiéry. V přízemí, tedy nejstinnější části domu, byly situovány spíže a sklady potravin a stáje pro zvířata. Vnitřním schodištěm se vystupovalo nahoru do obytné části. Všechny domy měly podobnou výšku a na mnoha místech byly přes ulici spojeny „mostem“. Obyvatelé tak měli možnost pohybovat se vesnicí i po střechách domů.

Xysta – hlavní poznávací znamení Pyrgi

Avšak nezaměnitelným poznávacím znamením Pyrgi jsou místní sgrafita na fasádách domů. Říká se jim „xysta“. Odkud se tato originální výzdoba vzala zrovna v chioském Pyrgi, se přesně neví. Někdo tvrdí, že sem byla importovaná Janovany a inspirací jim byla italská sgrafita, jiní jsou toho názoru, že se sem dostala ještě v době Byzance, konkrétně z Konstantinopole. Ať už je to, jak chce, vesničané si toto umění zamilovali a udržují si jej do dnešních dnů.

Xysta vznikají již několik stovek let stejně. Na fasádu se nejdříve nanese směs mořského písku, vápna a cementu a poté se celá vrstva potře bílým vápnem. Na ni se přesně vyznačí požadované motivy a ty se nakonec vyškrábou vidličkou, aby byla odhalena původní tmavá směs s pískem.

Tuto jedinečnou výzdobu můžete obdivovat na téměř všech domech v Pyrgi. Za zmínku stojí, že v roce 1934 věnoval jeden bohatý Řek poměrně vysokou částku na to, aby byla konkrétním umělcem vyzdobena značná část hlavního náměstí. Díky tomu je náměstí vyzdobeno jednolitě.

Procházka úzkými uličkami Pyrgi vás jistojistě přenese zpět do středověku. V létě je vesnice provoněna všudypřítomnou mastichou a balkony jsou vyzdobeny šňůrami sušících se rajčátek. Zastavte se na náměstí a v místní kavárničce si objednejte nealko Mast nebo mastichový likér a nasávejte atmosféru.

Written by admin

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *