Řečtina: nejstarší jazyk lidstva

Článek byl napsán pro Magazín Radynacestu.cz

Řečtina je nejstarším evropským jazykem, vychází z ní mnoho celosvětově známých odborných výrazů.

Řecký jazyk je specifický tím, že je vedle čínštiny nejstarším kontinuálně používaným jazykem na světě. Obecně se předpokládá, že se řecky mluvilo již v tzv. minojské civilizaci (s centrem na Krétě), což znamená v 16. století př. n. l.! 

Řečtina samozřejmě procházela dlouhým a složitým vývojem. Pokud se dá jazykový vývoj trvající 3 000 let zobecnit, tak hovorová řečtina měla tendence ke zjednodušování, upouštění od složitých předložkových vazeb a striktního dodržování slovosledu. Naopak písemný projev se v průběhu staletí v několika vlnách vracel do slavné minulosti a napodoboval literární styl věhlasných antických historiků, dramatiků, filozofů…

Z toho se dá logicky odvodit, že četba nebyla určena jen tak pro někoho. Tento schizofrenní jazykový vývoj (tzv. diglosie) vyvrcholil v době vlády vojenských plukovníků (1967–1974), kdy byla v běžném hovoru používána lidová řečtina a v úředním písemném styku jazyk vycházející ze starověké řečtiny. Jen pro představu – pokud chtěl běžný člověk vyřídit nějakou záležitost s úřady, musel si kvůli tomu zaplatit písaře. 

Alfa, beta, gama, delta? Co světu dalo Řecko…

Od roku 1976 je oficiálním jazykem Řecka hovorová řečtina. K zapisování se používá tzv. alfabeta – nejstarší písmo nalezené na evropském kontinentu. Z ní později vzešla nejen azbuka, která je dodnes alfabetě podobná, ale i latinka.  Z antické řečtiny vychází běžně používaná slova z oblasti různých věd s koncovkou logie (věda) jako např. psychologie, antropologie nebo také ego, logika, dilema, harmonie apod.

A na závěr slovíčka, bez kterých se neobejdete v žádné zemi: Děkuji – ευχαριστώ [efcharistó] a Prosím – παρακαλώ [parakaló].

Written by admin