Rynek Glowny v Krakově

Rynek Glowny neboli Hlavní náměstí má přesný čtvercový tvar a bylo vymezeno v roce 1257, tedy po vpádu hordy Tatarů, kteří vyplenili původní město. Tataři vlastně svým nájezdem Krakovu pomohli, obyvatelé tak měli možnost postavit na místě stísněné osady nové vzdušné město podle tehdy nejmodernějšího systému.

Rynek má rozměry 200 na 200 metrů, což z něj dělá největší náměstí v celém Polsku a ve své době bylo vůbec největší v celém tehdy známém světě. Ulice jsou k náměstí jako narýsované podle pravítka. Z každé strany náměstí vybíhají tři ulice, tento systém narušuje pouze ulice Grodzka, která vede v místech původní obchodní stezky do Věličky.

Na náměstí probíhají také lidová shromáždění, demonstrace, oslavy, adventní trhy a další významné události. Z těch, které se zapsaly do historie uvedu například rok 1794, kdy zde Tadeusz Kościuszko svolal povstání proti Rusku nebo květen 1981 po atentátu na Jana Pavla II., kdy zde proběhla tzv. „tichá demonstrace“ za jeho život.

Radniční věž

Na tomto místě stávala městská radnice z přelomu 13. a 14. století, která však pozbyla na významu poté, co bylo město rozšířeno a byla pro něj vybudována radnice nová na Náměstí Všech svatých. Stará budova radnice byla zbourána a její věž byla ponechána jako připomínka.

Dnes se v 70 metrů vysoké čtyřhranné věži nachází pobočka Národního muzea města Krakova, v podzemí pak najdete i divadlo.

Kostel svatého Vojtěcha

Z přesného půdorysu náměstí vybočuje kromě ulice Grodzka i kostel sv. Vojtěcha, což značí, že zde stával dříve než bylo náměstí narýsováno. Pochází z předrománského období, tzn. 10. – 11. století a tím pádem se stává nejstarší církevní stavbou na náměstí.

V těchto místech prý kázal svatý Vojtěch a poté, co během své misijní činnosti zemřel někde na území dnešní Litvy, vykoupil tehdejší krakovský kníže jeho tělo zlatem. Nechal jej přivézt do Polska a svatý Vojtěch, přestože byl Čech, se tak stal jedním z patronů Polska. No a právě proto, že to byl Čech, si jej pak z Polska ukradl Břetislav II. a nechal odvézt do Prahy.

U kostela si všimněte hlavního vstupu, prozradí vám, o kolik se zvedla úroveň terénu. V letních měsících v kostele najdete výstavu o historii náměstí.

Pomník Adama Mickiewicze

Jedním z nejznámějších polských spisovatelů je bezesporu Adam Mickiewicz, jehož pomník najdete před Sukiennicí. Byl zde vztyčen k příležitosti 100. výročí jeho narození, tedy v roce 1898.

Je trochu ironií, že Mickiewicz prý nikdy v životě v Krakově nebyl, a přesto je pohřben na Wawelu a jeho pohřeb v roce 1890 vyvrcholil v demonstraci proti rakousko-uherské okupaci.

Adamova socha je bronzová a obklopují ji 4 alegorie znázorňující Domovinu, Poezii, Chrabrost a Studium. Jelikož se socha stala symbolem národního sebeuvědomění a odporu proti okupaci, nehodila se ani nacistům během 2. světové války. V roce 1940 ji z podstavce sundali a sochy byly nalezeny až po válce v Hamburku. Znovu byly instalovány v roce 1955.

Chci na poznávačku do Krakova

rnc-logo-color.jpg Lyžařské zájezdy se skipasem

Written by admin

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *