Sunio: To pravé pro romantické duše

Archeologická lokalita Sunio se nachází asi 67 km od Athén, v bodě, kde končí poloostrov Attika. I toho nejméně romantického návštěvníka dojme západ slunce nad nádherným modrým mořem, malebným pobřežím a malými ostrůvky na obzoru.

Celkový dojem ještě znásobí pozůstatky chrámu boha Poseidona, jehož historie je těsně spjatá s tou athénskou. Jeho stopy vedou do těch nejzazších dob antiky, až do 3. tisíciletí př. n. l., z něhož zde byly objeveny ty nejstarší lidské stopy.

Sunio bylo kultovním místem již od počátku. Dokonce už i Homér jej zmiňuje jako „posvátný mys“. V rámci athénského pantheonu sice zastávala vůdčí postavení Athéna, ale uctívání Poseidona zde mělo delší tradici, Řekové byli totiž vždy závislí na moři a na mořských březích bývaly chrámy zasvěcovány převážně jemu. Tudíž to byl jeho chrám, který na nejvyšším místě v tomto okolí vyrostl.

Na západ od Sunia stála osada, která patřila v době antiky k nejbohatším v Attice. Athéňané si byli velmi dobře vědomi strategické polohy mysu a opevnili jej, aby měli pod kontrolou námořní cesty na okolní ostrovy, zejména na Euboiu, odkud přijížděly nákladní lodě s obilím pro Athény. Avšak to, co chtěli Athéňané ochránit především, byly stříbrné doly v nedalekém Laurionu. Příjem z těchto dolů byl natolik vysoký, že jim umožnil postavit 200 triér, s nimiž vytáhli proti perské flotile u Salamíny v roce 480 př. n. l. Na hřebenu mysu tedy vybudovali půlkruhovou zeď dlouhou okolo 500 m a širokou 3 m chráněnou bastiony ve 20 metrových vzdálenostech od sebe. Mnohé části tohoto opevnění jsou zachovalé v dobrém stavu do dnes, zejména na severní části.

Návštěvníci vstupují do okrsku boha Poseidona ze severozápadní části, kde se nachází viditelné základy obdélníkové budovy o rozměrech 15 x 8 m. To byly propylaje neboli monumentální vstupní brána do okrsku, postavené z parského mramoru v 6. stol. př. n. l. a později pokryté mramorovými deskami.

Napravo od propylají je čtvercová síň, velmi pravděpodobně základna pro kněží, a hned za ním se nachází stoa 25 m dlouhá a 9 m široká. V pravém úhlu k této kolonádě se nacházela další, menší stoa 21 m dlouhá a 5,5 m široká. Lidé se zde zdržovali během slavností na počest Poseidona a především za špatného počasí.

Poseidonův chrám

Jižně od propylají, ve vzdálenosti asi 30 m, stojí Poseidonův chrám, jehož výstavba započala během vlády Perikleovy, aby tak nahradil dřívější chrám, který padl za oběť vpádu Peršanů v roce 480 př. n. l. Bílý mramor, z něhož je Perikleův chrám postaven, pochází z lomu Agrileza nedaleko Sunia. Tento mramor neobsahuje látky, jaké se nachází v pentelském mramoru a díky nimž si během staletí získaly akropolské stavby medovou barvu. Není ani tak odolný jako pentelský mramor a tak díky mořskému vzduchu neustále eroduje. To je důvod, proč se architekt chrámu (pro nás dnes již neznámý) pokoušel zredukovat počet žlábků na sloupech na 16 místo obvyklých 20. Archeologové došli k závěru, že tento architekt je totožný s tím, který projektoval Hefaisteion.

Chrám stojí na základně o rozměrech 31 x 13,5 m. Jedná se o dórský peripterální chrám se 6 sloupy na kratších stranách a 13 na delších. Sloupy jsou štíhlé, 6,1 m vysoké a nenajdeme u nich entasis (tvar závorky), jako u Parthenonu. Interiér byl rozčleněn na pronaos, cellu, v níž stála socha boha, a opisthodomos. Podlaha byla mramorová.

Neexistuje žádný doklad o tom, jak byl chrám zničen, ale je jasné, že zapůsobil zub času i lidské ruce, zejména námořníků, kteří jej postupně rozváželi do různých koutů Evropy. Jen pár metrů od chrámu byly nalezeny části 12 soch mladíků, z nichž dva byli monumentální a dnes je najdeme v Národním archeologickém muzeu v Athénách. Sunio inspirovalo mnoho básníků, mezi nimi i lorda Byrona, který své jméno vyryl na fasádu chrámu.

Do Sunia se pohodlně dopravíte autobusem ze zastávky poblíž náměstí Syntagma (u vchodu do Národní zahrady). Cesta potrvá asi 45 minut a budete lemovat attické pobřeží, můžete si tedy cestou vyhlídnout nějakou athénskou pláž pro další návštěvu. Do Sunia se vydejte tak, abyste tam strávili západ slunce, který je zde opravdu fenomenální.

Written by admin

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *