Ulice Grodzka v Krakově

Stejně jako ulice Kanonicza, tak i Grodzka vybočuje z přísného pravoúhlého uspořádání ulic v historickém centru Krakova. Vysvětlením této skutečnosti je fakt, že ulice Grodzka byla pro Krakovany 13. století natolik významná a důležitá, že její původní orientaci ponechali i během budování nového moderního města.

Grodzka hrála pro Krakov velmi důležitou roli, protože tudy vedla obchodní stezka do solných dolů ve Věličce. A sůl, to byla vedle jantaru nejdůležitější komodita přinášející do Krakova peníze. Ulice je lemována mnoha směnárnami, obchody se suvenýry, ale především kostely. Ve směru od Wawelu k Rynku zde najdete tyto zajímavé stavby:

Kostel svatého Jiljí: tento menší jednolodní kostel ze začátku 14. století asi nejvíc zaujme tzv. Katyňským křížem, který stojí před ním. Byl vztyčen v roce 1990 jako vzpomínka na polské oběti sovětského režimu, hlavně důstojníky zavražděné v Katyni v roce 1940.

Katyňský kříž u kostela sv. Jiljí

Kostel svatého Martina: raně barokní kostel, který je velmi střídmý. Nad hlavním oltářem je umístěn Ukřižovaný Kristus, který měl zázračně promluvit k jedné z řádových sester.

Kostel svatého Ondřeje: nejlépe dochovaný románský kostel v Krakově. Pochází z 11. století a ve své době plnil i funkci obrannou, právě sem se ukrylo velké množství Krakovanů, když bylo jejich město napadeno Tatary.

Kostel sv. Ondřeje

Kostel svatého Petra a Pavla: jedná se o jezuitský kostel pocházející z přelomu 16. a 17. století a byl prvním barokním kostelem v Krakově. Na vstupní bráně před kostelem se nachází kopie pozdně barokních soch 12 apoštolů.

Naproti kostelu svatého Petra a Pavla se nachází náměstí Maří Magdalény, centrum osady Okol před tím než došlo k jejímu spojení s Krakovem. Na náměstí se vyjímá socha jezuitského kazatele Piotra Skargy, který v Krakově plnil úlohu inkvizitora a obránce pravé katolické víry. Symbolicky se dívá právě na jezuitský kostel.

Náměstí Maří Magdalény s kostelem sv. Petra a Pavla a sochou Piotra Skargy (zezadu)

Collegium Iuridicum: na náměstí Maří Magdalény se nachází jedna z nejstarších budov Jagellonské univerzity, právnická fakulta. Tuto budovu nechal pro univerzitu postavit král Vladislav Jagellonský a slouží jí až dodnes.

Náměstí Všech Svatých: se nachází v polovině ulice Grodzka a vzniklo na místě zbouraného kostela Všech Svatých. Na náměstí dnes najdete nejen tramvajové zastávky, ale také krakovskou radnici sídlící v Paláci Wielopolských.

Dominikánský klášter: jedná se o jeden z nejrozsáhlejších klášterních komplexů v Polsku a jednu z největších krakovských bazilik

Dominikánská bazilika s klášterem

Františkánský kostel: naproti dominikánskému klášteru se nachází o něco skromnější (ostatně odpovídající idee Františka z Assisi) kostel františkánů, kteří do Krakova přišli z Prahy. Uvnitř jsou velmi zajímavé secesní vitráže.

Chci na poznávačku do Krakova

rnc-logo-color.jpg Lyžařské zájezdy se skipasem

Written by admin

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *