Krakovský Wawel

Wawelské návrší bylo osídleno už v dávném pravěku. Jeho název prý vychází ze staroslovanského označení „těžko dostupného místa“, „mokřiny“ či „bažiny“. A skutečně, pokud zapojíte fantazii a dokážete se přenést o pár tisíciletí zpět, můžete si dnešní vyvýšený kopeček představit jako nepřístupnou skálu, kterou obtéká divoká řeka Visla. Vskutku ideální místo k založení osady pro pračlověka, jehož potřebou je ochránit své obydlí a možnost vypěstovat si plodiny.

Dračí jeskyně

Podle pověsti se na Wawelu usadil strašný drak, který požíral jednu krásnou pannu za druhou. Jeho úkrytem se stala jeskyně přímo pod návrším, které se dnes říká Smocza Jama (Dračí jeskyně) a mimo zimní období je pro turisty přístupná. Za poplatek si projdete trasu jeskyní o délce 245 metrů a vyjdete na nábřeží, kde se nachází socha draka, který každých pět minut chrlí z tlamy oheň. Drak je dnes symbolem města a na připomínku jeho zabití se ve městě každoročně konají honosné ohňostroje.

Smocza Jama a drak chrlící každých pět minut oheň

A jak to bylo doopravdy?

Ale zpět ke skutečným událostem: Na konci 10. století, kdy kníže Měšek přijal na popud své manželky Doubravky Přemyslovny křesťanství, se na Wawelu začalo stavět z kamene místo ze dřeva. Mezi prvními stavbami vyrostla rotunda sv. Felixe a Adaukta, rotunda Panny Marie a knížecí rezidence. Wawel se tak stal centrem světské a církevní moci.

Stavební boom ještě podpořilo založení krakovského biskupství v roce 1000. Město získalo na prestiži a od poloviny 11. století sem přesídlili polští vládci a byla zde postavena katedrála. Největší rozkvět Wawel zažíval v době vlády posledních Piastovců a Jagellonců (14. až 16. století). Během vlády Alexandra Jagellonského, následně Zikmunda Augusta byl gotický hrad přestavěn na honosný renesanční zámek, jeden z nejkrásnějších v zaalpské Evropě. Koncem 16. století začal Wawel ztrácet na významu. V letech 1609 – 1611 král Zikmund Vasa přenesl královský dvůr do Varšavy.

Areál Wawelu a základy nejstarších staveb

V pozdějších dobách byl zámek během válek mnohokrát poničen a vyloupen. V roce 1796 jej rakouské vojsko přeměnilo na kasárna, všimnout si zde můžete typického stylu vojenského opevnění, který byl používán v dobách vlády Josefa II. V této době, kdy Polsko prakticky vymizelo z mapy Evropy, se symbolickým srdcem Polska stala katedrála – nekropole králů, panovníků a také národních hrdinů a básníků (stal se z ní národní panteon).

Na začátku 20. století byly zahájeny rozsáhlé restaurátorské práce, a tak mohlo toto místo získat zpátky svůj původní lesk. Už více než 80 let plní hrad úlohu muzea představujícího dějiny a kulturní bohatství Polska.

Orientace na Wawelu

Hlavním vstupem na Wawel je brána Vasů k níž vedou ulice Grodzka nebo Kanonicza. Hned u vstupu narazíte na katedrálu svatého Stanislava, jehož hlavní loď je (mimo dobu konání mší) přístupná bezplatně. Do dalších částí si musíte zakoupit vstupenku. Naproti katedrále se nachází Vikářství, dnes sídlo pokladny a informačního centra. V areálu si dále můžete všimnout základů nejstarších staveb (kostela sv. Michala a sv. Jiří).V královském hradě naleznete mnohá muzea. Wawelské návrší je obklopeno hradbami s několika věžemi, z nichž nejvíce zaujme určitě Zlodějská bašta u vstupu do Dračí jeskyně.

Chci na poznávačku do Krakova

rnc-logo-color.jpg Lyžařské zájezdy se skipasem

Written by admin

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *