Hefaisteion: Jeden z nejlépe dochovaných starověkých chrámů

Tento mramorový chrám vybudovaný na kopci nad agorou, může Parthenonu konkurovat když ne svou velikostí, tak krásou určitě. Je také znám pod názvem Theseion, ale dnes už se ví, že toto označení je chybné a že chrám byl zasvěcen bohu Hefaistovi a bohyni Athéně. Archeologové k tomu dospěli podle votivních předmětů v okolí chrámu, které znázorňovaly Hefaistovy atributy.

Stavba chrámu, který je dnes považován za jeden z nejlépe dochovaných starověkých chrámů vůbec, započala v polovině 5. století př. n. l. a pravděpodobně byla dokončena v roce 420 př. n. l. Architekt je pro nás dnes již bohužel neznámý, ale stejná osobnost má na svědomí chrám boha Poseidona v Suniu a boha Area na agoře.

Chrám je postaven v dórském stylu se šesti sloupy na kratší straně a 13 na delších stranách. Sloupy jsou postaveny v lehké entasis a v centru se mírně rozšiřují (mají tvar uzavřené závorky), stejně jako v případě Parthenonu. V celle byly umístěny sochy Hefaista a Athény, díla slavného sochaře Alkamena. Na metopách bylo zobrazeno 9 úkolů Herakleových a 4 úkoly Theseovy, zatímco na vnitřním vlysu byly zobrazeny motivy Kentauromachie, Theseova boje o athénský trůn, přijetí Heraklea na Olympu a zrození Athény.

S nástupem křesťanství byl chrám přeměněn na kostel svatého Jiří, který byl využíván ještě v roce 1833, kdy byl chrám prohlášen za národní památku a sloužil jako muzeum, než byla vybudována Attalova stoa v roce 1930.

Chci na poznávačku do Athén

rnc-logo-color.jpg

Written by admin

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *