Akropolis: Posvátná skála nad Athénami

Na skalnatém kopci, který vévodí dnešním Athénám, se nacházel nejdůležitější a nejdokonalejší chrám starověkého města, zasvěcený patronce Athén, bohyni Athéně. S tímto posvátným místem byly spojeny všechny mytologické příběhy týkající se města, velké náboženské svátky, ale i významné historické události.

Kopec Akropolis je přirozeně chráněn skalnatými srázy ze všech stran kromě západní, jedině z této je přístupný. Už v době mykénské tudy vedl jediný vstup, který zde najdete až dodnes. Skála byla ještě navíc chráněna hradbami, jejichž zbytky z mykénské doby jsou nejvíce zřetelné na jihovýchodní straně pod Propylajemi. Ostatní viditelné hradby se dochovaly zejména z doby po řecko-perských válkách.

Hlavním vstupem na Akropoli je tzv. brána Buele, která byla postavena ve 3. století n. l. po vpádu Herulů do města. Tento hlavní vstup vás přivede k Propylajím, monumentální bráně postavené sochařem Mnesiklem v klasickém období.

Vpravo od Propylají se na terásce tyčí chrámek bohyně Niké, který byl postaven v roce 420 př. n. l. architektem Kallikratem. Hned vedle chrámku se nacházela svatyně bohyně Afrodity, z níž se dochovala jen část základny pro sloupy. Vlevo od Propylají se nachází vysoký podstavec, na němž stávala socha Marka Agrippy, dar Athéňanů tomuto významnému římskému vojevůdci.

Propylajemi projdete na vrchol skály, nejposvátnější místo Athén. Na místo, kde byly v 5. století př. n. l. postaveny ty nejdokonalejší stavby klasického Řecka. Mezi nimi vyniká chrám Parthenon, zasvěcený panenské bohyni Athéně Parthenos („parthena“ česky panna). Chrám vznikl na místě dvou starších chrámů bohyně Athény a byl součástí plánu Periklea, jak vybudovat z Athén „výkladní skříň“ vrcholných výdobytků tehdejší civilizace. A to se mu tedy povedlo.

Na severní straně Akropole se nachází Erechtheion se známými karyatidami, chrám v jónském stylu, v němž byli společně uctíváni jak Athéna, tak i Poseidon. Na jižní straně Erechtheionu jsou znatelné pozůstatky Starého chrámu bohyně Athény ze 6. století př. n. l., který byl zničen Peršany v roce 480 př. n. l.

Mezi Erechtheionem a Propylajemi se nacházel podstavec pro obrovskou dřevěnou sochu bohyně Athény, která držela nad městem ochrannou ruku a které byly každoročně přinášeny nové šaty, peplos. U této sochy se rovněž bohyni obětovalo a zde začínal průvod k tzv. Panathénajím, slavnosti na počest Athéně.

Chci na poznávačku do Athén

rnc-logo-color.jpg

Written by admin

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *