Belvedere: Zámek prince Savojského

Zámek Belvedere je vlastně komplex barokních budov skládající se z Horního zámku (Obere Belvedere) a Dolního zámku (Untere Belvedere), Oranžerie a zámeckých stájí. Jelikož „belvedere“ pochází z italského „hezký výhled“, napovídá to o krásném výhledu na celé město Vídeň z prostoru zámecké zahrady.

Belvedere byl vybudován v době vrcholného baroka, kdy byl princ Evžen Savojský jedním z hlavních politických figur tehdejší Habsburské říše. Jeho největší zásluhou bylo odražení Turků od Vídně v roce 1683 a od té doby úměrně s politickou a vojenskou mocí rostlo i jeho bohatství, o čemž svědčí tento honosný zámecký komplex.

Po smrti prince Evžena stihl Belvedere ne příliš šťastný osud. Princ Savojský totiž zemřel bez závěti a bez potomků, jeho majetek tedy připadl jeho neteři Viktorii, která však o zámek příliš nestála. Asi po osmi letech jej prodala tehdejší císařovně Marii Terezii a ta jej nikdy nevyužila k rezidenčním účelům. Nejdříve Dolní a potom i Horní zámek přeměnila na výstavní galerii uměleckých děl patřících Habsburské dynastii a v roce 1779 jej dokonce zpřístupnila veřejnosti.

Po Francouzské revoluci sloužil Horní zámek jako útočiště vyhnané francouzské šlechty původem z habsburského rodu a tak zde na čas našla přístřeší princezna Marie Terezie Šarlota, jediná přeživší dcera Marie Antoinetty a Ludvíka XVI. Po Napoleonských válkách se v Dolním Belvederu konal Vídeňský kongres v letech 1814-1815.

Poté, co byl následníkem habsburského trůnu určen František Ferdinand d’Este, byl mu jako jeho vídeňské sídlo věnován právě zámek Belvedere. Po první větové válce a vzniku Rakouska, byl zámek využit jako pobočka Státní galerie. Po opravách škod způsobených bombardováním za druhé světové války, byla v Dolním zámku otevřena Barokní galerie a v zámeckých stájích středověké umění Rakouska.

Dolní Belvedere

Dolní zámek byl vybudován mezi lety 1714-1716. Savojského dvorním architektem a tvůrcem zámku se stal Johann Lukas von Hildebrandt (postavil mimo jiné i Peterskirche na ulici Am Graben).

Právě zde byly prostory, které princ Evžen obýval a většina z nich je dnes přístupná veřejnosti, nachází se zde totiž Muzeum baroka s množstvím maleb a soch z tohoto období.

Oranžerie a zámecké stáje

Oranžerie byla původně postavena, aby zastřešila rostliny, stromy a keře během zimního období. Dnes se v ní konají příležitostné výstavy. V navazujících zámeckých stájích je umístěno Muzeum středověkého umění.

Horní Belvedere

Výstavba Horního zámku začala v roce 1717 a dokončena byla v roce 1723. Jedná se o mistrovské barokní dílo architekta Hildebrandta. Horní zámek plnil čistě reprezentativní funkci, fasáda je ozdobena sochami upomínající princovo vítězství nad Turky.

Dnes se v této části Belvederu nachází Muzeum umění 19. a 20. století s díly van Gogha, Moneta, Kokoschky, ale především Gustava Klimta.

Zahrady

Mezi Horním a Dolním zámkem se rozkládají zámecké zahrady ve francouzském stylu. Svažující se zahrada je ozdobena mnoha sochami, fontánami a kaskádami. Zahrada je dvěma schodišti rozdělena na tři úrovně.

Vstupenky do Belvederu si můžete online zakoupit zde

Chci na poznávačku do Vídně

rnc-logo-color.jpg

Written by admin

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *