Inusses: Námořní tradice na každém kroku

Inusses nebo chcete-li Oinousses je souhrnný název pro skupinku 9 malých ostrůvků o celkové rozloze 14 km2. Toto souostroví je vzdáleno asi 2 km od severozápadního břehu Chiosu, od jeho hlavního města pak 9 námořních mil a 8 km od břehů Turecka.

Největším ostrovem tohoto komplexu je Inussa, na němž žije necelých 500 stálých obyvatel, a který je současně i jediným osídleným ostrovem z celých Inusses.

Stejnojmenné hlavní město je soustředěno okolo přístavu a malého náměstíčka. Najdeme zde školu, několik kostelů, Námořní akademii (!) a Námořní muzeum. Dalšími osadami jsou Kastron (32 obyvatel) a Aspalathrokampos (19 obyvatel).

Historický vývoj Inusses

Ve starověku bylo toto souostroví známé produkcí vína a podle toho nejspíš také dostalo svůj název – řecky víno (oinos) a plný (essa). První zmínku o Inusses najdeme u Herodota, který zmiňuje, že je chtěli Fókiďané odkoupit od Chiosu, ale ten je odmítl prodat. Historie Inusses je samozřejmě úzce spjatá s historií vedlejšího většího Chiosu.

Ostrůvky byly významné v době národněosvobozenecké války na začátku 19. století, kdy odtud vyjížděly lodě do boje proti Osmanským Turkům. Okolo roku 1827 se obyvatelé Inusses začali systematicky zabývat námořní dopravou a v této době také můžeme vystopovat nejstarší kořeny prvního loďařského centra v Řecku.

Inusses bylo od Turků osvobozeno spolu s Chiosem v roce 1912.

Mořeplavectví

Tyto malé ostrůvky o rozloze pouhých 14 km2 se staly domovinou významných rejdařských rodin a dodnes se největší část místních obyvatel zabývá mořeplavectvím. Z nejvýznamnějších řeckých rejdařských rodin odtud pochází rodiny Lemos, Pateras, Kollakis a Lyras.

Převážná většina z nich sice žije v New Yorku nebo v Londýně, na Inusses si však vybudovali své vily, tráví zde léto a s domovinou tak udržují čilý kontakt. Většina veřejných budov na ostrově byla postavena za jejich finanční podpory. Podílejí se také na chodu Námořní akademie.

Ačkoli byl největší rozkvět obchodního loďstva z Inusses v 60. letech 20. století, dodnes zaujímají významnou pozici v celosvětové lodní přepravě.

Written by admin