Mesta: autentický středověk

Mesta je nejlépe dochovanou mastichovou vesnicí a spolu s Pyrgi je turisty nejnavštěvovanější. Zároveň je jednou z nejkrásnějších středověkých vesnic na celém ostrově.

Původní tvar Mesty byl trojúhelníkový se třemi obrannými věžemi v každém rohu. Vesnice byla postavena v době Byzance a její opevnění bylo vylepšeno Janovany ve 12. století. Do vesnice vedla pouze jedna hlavní brána, „Kapitánova“, která byla na noc a v případě nebezpečí uzamčena.

Domečky jsou zde postaveny jako krychle jeden vedle druhého, jsou z velmi silného kamene a to je asi také důvod, proč nebyla vesnice během zemětřesení v roce 1881 nijak vážně poškozena.

V každém domku vede schodiště až na střechy, po nichž mohli vesničané v případě ohrožení utéct a schovat se až v horách.

Uvnitř původní vesnice najdete obrovské množství kostelů a kostelíků, z nichž centrálním býval „Starý archanděl“ z roku 1412. Dnes tuto roli převzal nový kostel Svatých archandělů, jeden z největších kostelů na Chiosu vůbec, z roku 1868. Ten je postaven na místě původní strážní věže, z níž se dochovalo pouze nádvoří s černobílou oblázkovou výzdobou. Sloupy u kostela jsou vytesány z jednoho kusu kamene.

Centrální náměstí Livadi je jediným otevřeným prostorem ve vnitřní vesnici. Sem se soustřeďují vesničané na všechny svátky, svatby a další slavnosti. Najdete zde tavernu, bar a kavárničku. V Mestě se k jídlu podává místní víno, jedno z nejlepších na ostrově.

Typickým místním produktem je pálenka suma, která není z hroznů jako uzo, ale z fíků. Vyrábí se pouze zde v Mestě.

Written by admin

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *