Symi

Ostrůvek Symi patří stejně jako Rhodos mezi dodekanéské ostrovy. Ze tří stran je obklopen tureckou pevninou a v nejbližších bodech je dělí pouhých 3,7 námořních mil (na rozdíl od 12 námořních mil od Rhodu). Svou rozlohou a počtem obyvatel se už dnes řadí mezi ty méně významné, ale nebylo tomu tak vždycky…

Jeho rozloha samozřejmě zůstává nezměněna, což rozhodně neplatí o počtu obyvatel, který se během italské nadvlády na ostrově významně snížil. V době největší prosperity ostrova zde žilo až 25 000 obyvatel a hlavní město svou velikostí předčilo i vedlejší a mnohem větší ostrov Rhodos. Co bylo důvodem ekonomického bohatství tohoto malého ostrůvku? Umění stavět kvalitní lodě, schopnost prosadit se v oblasti námořního obchodu a především využití přírodního bohatství v podobě lovu mořských hub.

Díky finančním ziskům kapitánů a námořníků a také obecně příznivým politickým podmínkám během osmanské nadvlády, si mohli obyvatelé ostrova Symi dovolit nechat vystavět honosné vilky v tehdy velmi moderním a populárním neoklasicismu. Domy hustě pokrývají svahy nejvyšší hory Vigla, která přirozeně chrání přístav hlavního městečka. Od roku 1971 se město Symi stalo památkově chráněnou rezervací právě díky svému výjimečnému architektonickému významu – snoubí v sobě totiž směs egejské a pevnostní architektury spolu s benátskými prvky.

8. května 1945 se ostrov Symi významně zapíše do historie celých dodekanéských ostrovů. Toho dne zde totiž Otto Wagner – německý velící důstojník pro Dodekanésy – podepisuje kapitulaci německých vojsk a předání souostroví spojencům. Na památku této události je v přístavu vyhrazeno celé pietní „náměstíčko“.

A jak to se Symi vypadá dnes? Trvale na ostrově žije už jen 2 500 obyvatel a živí je především turisté… Dřevěné lodě byly nahrazeny kovovými, námořní obchod je soustředěn v rukou velkých společností a lov mořských hub? Ten byl ve 30. letech z důvodu ochrany životního prostředí v masovém měřítku zakázán.

Avšak nejdůležitější je, že vznešená a unikátní neoklasicistní architektura vás stále ještě může přenést do doby před 150 lety a budete si moct představit atmosféru bohatého a pulzujícího města na březích Egejského moře.  

Written by admin

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *