Wawelský zámek

Wawelský zámek je dnes symbolem sídla polských králů a královen a také místem, které v několika muzeích uchovává a vystavuje to nejcennější z polské historie.

Základy dnešního wawelského zámku se datují na přelom 11. a 12. století. V této době zde stával románský hrádek, který plnil především obrannou funkci. Kazimír Veliký, stejně jako v případě vedlejší katedrály, začal s velkolepou přestavbou tohoto hrádku na mohutný gotický hrad. Ten byl svého času řazen mezi ty největší ve střední Evropě.

Obranný hrad se změnil na reprezentativní zámek přestavbou v době renesance v 1. polovině 16. století. Na ní se podíleli zejména italští architekti, jelikož manželka tehdejšího krále Zikmunda I. Starého pocházela z italského rodu Sforza. Malířskou výzdobu dostali na starosti němečtí malíři.

Na začátku 17. století se polský královský dvůr přestěhoval do Varšavy a wawelský zámek ztrácel na prestiži. Během nadvlády Rakouska-Uherska zde byla zřízena vojenská kasárna a za 2. světové války zde měli hlavní sídlo nacističtí okupanti. Dnes je zámek pobočkou Národního muzea a mnoha expozicemi.

Expozice na Wawelu

Vstupenky si můžete zakoupit do jednotlivých expozic, jsou vždy určeny na konkrétní hodinu. Navštívit můžete:

  • Královské pokoje: podobá se klasické prohlídce zámku, interiéry odpovídají době renesance a baroka, uvidíte soukromé pokoje králů, jídelnu, šatnu. ložnici, audienční sály apod.
  • Sbírka Orientu: sbírka perského a tureckého umění získaného buď nákupem, dary nebo jako válečná kořist
  • Královská pokladnice: výjimečné klenoty, které se nestaly kořistí Prusů a jiných okupantů, dnes se jich zde nachází pouze zlomek z původního množství. Mezi nejvzácnější patří korunovační meč ze 13. století
  • Zbrojnice: jedna z nejbohatších sbírek zbraní v Polsku zahrnující křižácké prapory, cepy, kopí, halapartny, pušky apod.
  • Ztracený Wawel: místo původních kuchyní a krypta

Chci na poznávačku do Krakova

rnc-logo-color.jpg Lyžařské zájezdy se skipasem

Written by admin

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *