Nea Moni: chioská památka UNESCO

Někde uprostřed ostrova, mezi jihem a severem, se nachází klášter Nea Moni obklopen vysokou obrannou zdí a ještě vyššími cypřiši. Tento klášterní komplex o celkové rozloze 17 hektarů je nejvýznamnějším křesťanským chrámem celého ostrova.

Legenda o založení a dnešní stav

Legenda praví, že tři chioští svatí muži Nikitas, Ioannis a Iosif viděli ze své poustevny po několik nocí v lese světlo. Poté, co se odvážili do lesa vstoupit, našli na větvích zavěšenou ikonu Panny Marie. Tuto ikonu se několikrát pokusili odnést s sebou do poustevny, ta se však každou noc vrátila zpět na své místo. Pověst pokračuje tak, že tito tři svatí muži měli kontaktovat Konstantina Monomacha, který pobýval na vedlejším Lesbosu ve vyhnanství, a měli mu předat zprávu, aby odjel do Konstantinopole, že je určen k tomu stát se císařem. Konstantin mužům slíbil, že stane-li se opravdu byzantským císařem, nechá na tomto místě vybudovat obrovský klášter.

Zázračná ikona Panny Marie

A bylo tomu skutečně tak. Konstantinos byl po dvou letech prohlášen za císaře a v roce 1042 svůj slib vyplnil. Na Chios byli vysláni ti nejlepší stavitelé, aby vybudovali klášter Nea Moni. Stavba trvala celých 12 let a po Konstantinově smrti v ní pokračovala jeho manželka, císařovna Theodora. Klášter měl také po dlouhou dobu přislíbený bohatý roční finanční obnos.

Mnohé z architektonických pokladů kláštera vzaly za své při katastrofě v roce 1822. Jelikož zde hledalo útočiště mnoho ostrovanek s dětmi, Turci klášter obklíčili a dokonce si proti neozbrojeným mnichům přitáhli i kanony. Všichni mniši byli nakonec zabiti, ženy a děti odvlečeni do otroctví. Zkázu dokonalo zemětřesení v roce 1881.

Dnešní klášterní komplex prošel mnohými opravami a změnami. Rovněž byl změněn z mužského na ženský. K dnešnímu dni zde žijí pouhé tři jeptišky.

Lebky ostrovanů zabitých během katastrofy v roce 1822

Architektura a mozaiková výzdoba

Architektura hlavního klášterního chrámu je jedinečnou ukázkou osmiúhelníkového ostrovního typu, který můžeme najít pouze na Chiosu a Kypru. Věž kostela měří 15,5 metru a okna v ní jsou nezvykle vysoká. Hlavní kostel kláštera je významný mimo jiné i díky opěrnému systému, který našel inspiraci u konstantinopolských kostelů, hlavně u Agia Sofie.

Nicméně hlavním důvodem pro zápis na seznam UNESCO byla v tomto případě jedinečná mozaiková výzdoba interiérů hlavního kostela. Ty zde představují jednu ze tří nejvýznamnějších dochovaných ukázek této středověké výzdoby v celém Řecku.

Mozaika v hlavní kupoli se bohužel díky jejímu zřícení během zemětřesení nedochovala. Velmi pravděpodobně však zobrazovala Ježíše Krista jako Pantokratora. Pod ním jsou k vidění cherubíni a serafíni a na pendativech jsou zobrazeni čtyři evangelisté.

Nejlépe dochované jsou scény zobrazující Křest, Ukřižování a Zmrtvýchvstání. Další mozaiky jsou buď velmi poškozené nebo se nedochovaly vůbec. Jako například Panna Marie v konše hned za oltářem. O jejich podobě se můžeme jen domýšlet.

Křest Kristův
Vzkříšení

Written by admin

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *