Severovýchodní Chios: kde učíval Homér

Severovýchodní pobřeží ostrova je převážně skalnaté s mnoha malebnými zálivy. Když se vydáme z hlavního města na sever, projedeme jeho předměstím Vrontados. Kromě něj je v této části ostrova zajímavá vesnice Langada, malebná rybářská vesnička s mnoha výtečnými rybími tavernami. O něco větší je Kardamyla, středověké městečko s mnoha památkami. Dále na sever se nachází vesnice Viki, Amades a Kambia, chudé horské vesničky, díky kterým získáte na Chios úplně jiný pohled. Navštivte také opuštěný klášterní komplex Moni Mudanon z dob byzantské říše s hezky dochovanými nástěnnými malbami.

Vrontados

Kousek za městem směrem na sever se nachází zbytky královského kostela svatého Isidora. Ten pocházel z Alexandrie a na Chiosu zemřel mučednickou smrtí v roce 250 n. l. Svatý Isidor je jedním z patronů ostrova a je mu zde zasvěceno velké množství kostelů. Tento byl postaven v 5. století a byly zde uchovávány ostatky jeho i svaté Meropi, které byly později ukradeny Benátčany.

Vrontados je sice samostatná vesnice, ale dnes již tvoří s hlavním městem jednolitou aglomeraci. Domy jsou zde novější a sídlí zde především námořníci. Symbolem vesnice je socha „Neviditelného námořníka“, která je instalována na břehu moře naproti radnice.

Kromě vyhledávaných pláží se zde nachází také dva kostely, které jsou známé po celém Řecku díky specifické oslavě Velikonoc.

Vrontados z pohoří Epos

Kde jste mohli potkat Homéra

Dále na sever následuje krásná pláž zvaná Daskalopetra nebo také Pašův pramen. První název v překladu znamená „učitelův kámen“. Podle pověsti totiž právě zde zanechali slepého Homéra námořníci, kteří jej sem dopravili z břehů africké Eritreje. Tento učitelův kámen se nachází kousek nad pláží a je zajímavý svým kruhovým tvarem s výstupkem uprostřed. Ten zaujal místní natolik, že z něj udělali „židli“, ze které Homér vyučoval své posluchače. Ve skutečnosti bylo toto místo nejspíš chrámem i s oltářem pro bohyni Kybelé uctívané na prostějších březích Frýgie.

Daskalopetra

Za touto oblastí je pobřeží čím dál hornatější a pláže čím dál řidší. Přímo nad mořskými vlnami jako by visel klášter Panagia Myrtidiotissa se 100letou historií a jedinečným výhledem.

Výhled z kláštera Panagia Myrtidiotissa

Kardamyla a okolí

Nejbližší civilizací po Vrontadosu je přímořská vesnička Pantukios a nad ní v horách ukrytá Sykiada. Zde bydlí převážně námořníci a kdysi zde rostlo hodně fíkovníků, odtud i její název – sykia (fíkovník). Nedaleko odtud se nachází malý, ale u fotografů oblíbený kostelík svatého Isidora.

Svatý Isidor s ostrůvkem Inusses v pozadí

Langada je malá rybářská vesnice s přístavem, odkud vyjíždějí pravidelné spoje na nedaleký ostrov Inusses. V jejím okolí rostou olivovníky a citrusy a nachází se zde také mnoho starých větrných mlýnů.

Rybářská vesnička Langada

V dalším zálivu se nachází archeologická lokalita Delfini, ideální místo ke zřízení přístavu. Podle historika Thúkydida si během peloponéských válek zabrali tento přístav Athéňané a měli zde základnu pro svůj boj proti Sparťanům. Těm trvalo celých 5 let, než dobyli Delfini zpět.

Kardamyla je největším městečkem na severovýchodní straně ostrova. Můžeme ji rozdělit na původní „Horní“ a novou „Dolní“ nebo také Marmaro vybudovanou na březích stejnojmenného zálivu. Původní obyvatelé byli zemědělci a pastevci, kteří se později začali věnovat námořnictví. A věnovali se mu dobře, protože odtud pochází několik významných námořníků a rejdařů.

Kardamyla – Marmaro

Vysokohorské vesnice

V oblasti na sever a severozápad od Kardamyly se nachází nejvyšší chioské pohoří Pelineo. Tudíž i osídlení je zde řídké a chudé, pláže panenské a divoké. V této části ostrova najdete tři hlavní vesnice – Amades, Viki a Kambia. Ty těží především z pitné vody, které stékají z pohoří Pelineo a zavlažují alespoň kousky úrodné půdy. Nenajdeme zde žádné společné znaky jako u vesnic na jihu ostrova. Tady si prostě obyvatelé museli poradit s horským terénem a své domy si vystavět, kde to bylo možné.

Kambia

Z Kambie směrem na jih potkáte klášter Moni Mundon z dob Byzantské říše, dnes je již opuštěný, ale stále s něm můžete shlédnout dobře dochované nástěnné malby z roku 1730.

Pityos: uprostřed ničeho

Na hlavní cestě mezi Kardamylou a Volissem narazíte „in the middle of nowhere“ na vesnici Pityos. Ve středověku byla jednou z nejdůležitějších, je postavena na stejných principech jako opevněné vesnice na jihu ostrova.

Zpět do hlavního města se budete vracet pustinou zvanou Epos. Téměř 25 kilometrů nepotkáte ani živáčka, až těsně před serpentinami na Vrontados můžete spatřit novodobou pevnost. Jsou to kasárna a výukové centrum pro řecké vojsko.

Serpentiny na Vrontados

Written by admin

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *