Panagia Kunistras a zázračná ikona

Klášter Panagia Kunistra je zasvěcen Uvedení bohorodičky do chrámu. Zde byla svého času uložena zázračná ikona Panny Marie. Ta se dnes nachází v metropolitním chrámu Trion Ierarchon v hlavním městě.

Vedle kostela Panagia se nachází oblast s názvem Pefkos Panagias (Borovice Panny Marie) a tam byla podle pověsti nalezena pohybující se (řecky „kunao“) na stromě zavěšená ikona Panny Marie. Panagia Kunistra je patronkou ostrova a slaví svůj velký svátek na uvedení bohorodičky do chrámu 21. listopadu.

Klášter Kunistra byl osídlen v roce 1655. V této době pobýval skiathoský mnich Symeon v jednom místním menším klášteře. Našel ikonu Panny Marie a umístil ji v onom v klášteře, kde postupem času získala pověst zázračné ikony. Klášter byl pojmenován „Kunistra“ buď proto, že nalezená ikona se pohybovala nebo podle názvu oblasti, které se říkalo „Kunistres“, jelikož lesy se na tomto místě neustále pohybovaly ve větru.

Další pravděpodobná vysvětlení názvu kláštera vycházejí z různých ostrovních tradic o zázračné ikoně: Podle jedné z nich byla ikona nalezena zavěšená na stromě a zářila jako hvězda, proto byla pojmenovaná jako „Ikon astria“ (hvězdná ikona), jejíž název byl pak zkomolen na „konistria“. Nebo podle další verze dorazila na ostrov z Istrie z území bývalé Jugoslávie.

Ať už je původ názvu jakkoliv, faktem je, že klášter je opevněn střílnami pro účinnější obranu proti pirátům a v době poručnické vlády za krále Ottu Bavorského (1833) byl klášter rozpuštěn, stejný osud stihl v této době i mnohé další kláštery.

Written by admin

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *