Plaka: Muzeum pod širým nebem

Plaka je městská čtvrť v historickém centru Athén, které se rovněž přezdívá „Čtvrť bohů“. Najdeme ji na svazích Akropole a je to snad jediná část Athén, kde si můžeme představit, jak město vypadalo před více než 100 lety. Nachází se zde muzea, taverny, restaurace, kavárny a obchody s předměty pro turisty, jsou zde rovněž k vidění budovy známých Athéňanů.

Specifickou částí Plaky (a mou bezkonkurenčně nejoblíbenější) je Anafiotika, kde byly postaveny domy v duchu kykladské architektury. Tato část vznikla ve druhé polovině 19. století, kdy do Athén přicházeli za prací ostrované z Anafi, kteří žádali o kousek půdy, kde by si mohli vystavět své skromné příbytky. Byla jim vyhrazena tato část, která se nám v téměř původním stavu dochovala až dodnes.   

Z největší části je Plaka vystavěna okolo řecké agory, kde existovalo lidské osídlení již od prehistorických dob. Během turecké nadvlády byla Plaka, jakožto bohatá čtvrť, sídlem osmanské honorace a tureckého vojvody (místodržícího). Během povstání roku 1821, byla čtvrť na nějakou dobu vysídlena a to kvůli bojům o Akropoli, které se vedly až do roku 1826.

Plaku navštěvují tisíce turistů ročně a jako chráněná městská čtvrť podléhá přísným pravidlům výstavby. Je to rovněž jediná athénská čtvrť, kde je voda, elektřina, kabelová televize, internet apod. vedena pod zemí, aby tak dráty a kabely nenarušovaly její malebnost.

Chci na poznávačku do Athén

rnc-logo-color.jpg

Written by admin

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *