Volissos: oblíbený cíl byzantských králů

Hlavním centrem severozápadní části ostrova je Volissos, městečko vystavěné na svazích kopce, z něhož na něj shlíží byzantský hrad. Volissos je považován za jedno z pravděpodobných rodišť Homéra, říká se, že zde pobýval a vyučoval děti chioského vládce. A samozřejmě se i jedno místo v městečku jmenuje „Homérův dům“. Podle křesťanské tradice se zde narodila svatá Markella, jejíž klášter se nachází opodál.

Legenda i skutečnost

Legenda praví, že obrovský hrad na kopci nad městem nechal vystavět římský vojevůdce Belisarius nebo Belisar označovaný za posledního velkého římského generála a to poté, co byl oslepen. Prý se sem uchýlil, aby zde dožil.

Ve středověku zažíval Volissos své vrcholné období. V roce 921 odešel do Volissu do vyhnanství byzantský vojevůdce Bardas Fokas, stejně jako pozdější císař Michael V. Postupem času se stal Volissos oblíbeným cílem královských rodin z Konstantinopole.

V době janovské nadvlády byly hradby města ještě více posíleny a obranný systém zdokonalen stavbou několika strážních věží na pobřeží. Velmi úrodná půda v okolí Volissu rodila až 1/4 celkové produkce olivového oleje na Chiosu. Z dalších důležitých plodin z okolí Volissu jmenujme mandle, fíky, obilí. Ve středověku bylo městečko také známo výrobou bavlny a bavlněných látek. Volissos byl rovněž vyhlášený díky produkci vína a v době turecké nadvlády se v jeho okolí dokonce těžily železné rudy.

Současnost

V současné době již půda okolo Volissu příliš úrodná není, a proto se město potýká s velkým úbytkem obyvatel. Kromě zemědělství se místní obyvatelé již tradičně zabývají výrobou keramiky a pletením košů a košíků. Při sčítání lidu v roce 2001 mělo městečko málo přes 400 obyvatel.

Město dnes těží ze své polohy v blízkosti kláštera svaté Marcely, který je cílem všech ostrovanů, zejména v době jejího svátku 22. července.

Turistickým lákadlem je nejen nedaleký klášter, ale i písčité pláže považované za jedny z nejkrásnějších na ostrově. K městu patří také přístav Limnia, odkud vyráží pravidelné lodní spoje s vedlejším ostrůvkem Psara.

Přístav Limnia

Written by admin

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *