Hlavní město Skopelos

Ve většině případů řeckých ostrovů se hlavní město nazývá buď stejně jako samotný ostrov nebo se mu říká Chora. Od první chvíle, kdy skopeloské hlavní město spatříte přibližujíc se do přístavu, ucítíte, že propadáte jeho kouzlu. Bílé domečky a bezpočet kostelů roztroušených na svazích kopce a se zelená hora v pozadí, to je pohled, na který nezapomenete.

Skopeloský přístav je nejdůležitějším místem ostrova ať už z hlediska spojení s okolním světem či z hlediska kulturního centra. Můžete z něj vyrazit až na vrchol kopce, kde bylo ve 2. tisíciletí př. n. l. postaveno starověké město Peparethos. Na jeho zbytcích vystavěl v roce 340 př. n. l. Filip II. Makedonský, otec Alexandra Velikého, pevnost, podle níž se toto místo dodnes nazývá Kastro. Tuto pevnost si jako soukromou i vládní nechali upravit benátští bratři Gizi ve 13. století. Dnes jsou zachovány pouze zbytky jejích zdí. V Kastru se nachází i nejstarší kostel na ostrově Agios Athanasios. Jedná se o jednolodní baziliku s freskami ze 17. století. Hlavní loď byla postavena v 9. století na zbytcích chrámu bohyně Athény.

Hlavní město Skopelosu se řadí mezi nejkrásnější v Egejském moři a právem je vyhlášeno městskou památkovou zónou. Domy v úzkých uličkách jsou dvou a mnohdy i třípatrové. Některé z nich nesou znaky vlivu benátské architektury, který je mimo jiné patrný i v názvu čtvrti, kde tyto domy najdeme – Frangomachalas znamená čtvrť Franků (pro Řeky byli v té době všichni západní křesťané Frankové). Novější domy jsou však ovlivněny architekturou Thessalie nebo Makedonie. Stojí za zmínku i to, že před mnoha lety byly střechy domů pokryty šedými břidlicovými taškami a celé městečko působilo pohádkově. Dnes kamenné tašky nahradily červené keramické. Společným znakem domů v Choře jsou balkony, verandy a květinami ozdobené dvorky.

Uličky Chory jsou opravdu velmi úzké, tudíž pro moderní dobu plnou motorových vozidel naprosto nevhodné. A tak zde vynášení popelnic, nákupy apod. obsluhují osli či v lepším případě malé motorky. Opravdu bych se nechtěla v rámci Chory stěhovat!

Zajímavý je také důvod, proč bylo město vystavěno na strmém kopci s tak spletitými úzkými uličkami. Jednalo se o důmyslný obranný systém proti pirátům. Když totiž do města nějaký nepřítel vtrhl, jednoduše se v uličkách ztratil. Z vrcholku strmého kopce se rovněž jako obranný mechanismus vylévala vařící voda s olejem a nepřátelé byli doslova spláchnuti zpět do moře.

Říká se, že z 380 kostelů na ostrově najdeme jen v hlavních městě přesně 123, z nichž se 20 nachází v Kastru. Mnohé z nich však ani nelze rozeznat, protože splývají s obyčejnými domy. To je opět důmyslná kamufláž, aby nebyly kostely vykradeny piráty. Nejkrásnějším a nejznámějším kostelem v Choře je Panagitsa tu Pyrgu, který se nachází na skále nad přístavem. Jedná se o kostel složený z několika částí, na křížovém půdorysu a kupole je podepřena čtyřmi pilíři.

Nejbližší pláž ke koupání je Glyfoneri nebo Agios Konstantinos, které jsou na sever od města. Ještě severněji je Glysteri. Na obě dvě pláže se dostanete autem nebo člunem z přístavu. V Glysteri budete mít možnost navštívit i jeskyni Trypiti. Loďka může vplout do jeskyně jedním vchodem a vyplout jiným. Většina turistů však dává přednost písečné pláži v Stafylosu, která není vystavena foukání větru a je vzdálena pouhé 4 km od města. Dopravu na tuto pláž, ale i další pláže na jihu ostrova, zajišťuje pravidelné autobusové spojení.

Written by admin

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *