Odeon Herodota Attika: Dodnes funkční divadlo pod Akropolí

Tiberius Klaudius Attikus Herodes byl moudrý a vznešený athénský občan, který pocházel z oblasti Marathon a žil ve 2. století n. l. Byl vynikající řečník a mentor mnoha významných osobností té doby, kromě jiných i římského císaře Marka Aurelia. Sloužil jako eparcha v Asii a ve svých rodných Athénách byl vyznamenán jako nejvyšší kněz při Panathénajských slavnostech.

Herodes Attikus zdědil po svém otci obrovský majetek, který využíval k veřejně prospěšných účelům. Jeho dílem je například obložení Panathénajského stadionu mramorem, výstavba léčebných lázní v Thermopylech, chrámku Nymfaion v Olympii, atletického stadionu v Delfách a další. Když jeho žena Aspasia Annia Regilla zemřela, Herodes jí vystrojil honosný pohřeb a v roce 161 n. l. postavil jako její pomník odeon, které dnes nese jeho jméno.

Odeon Herodota Attika bylo postaveno podle vzoru římských divadel. Scéna je 35,4 metrů dlouhá a dvoupatrová, jeviště má 18,8 metrů v průměru a je vydlážděno černými a bílými deskami z karystoského mramoru, zatímco hlediště, které zahrnuje 32 řad sedadel, má kapacitu 5 000 diváků. Střecha byla vyrobena z cedrového dřeva a byla na celé stavbě nejpozoruhodnější, nespočívala totiž na žádné vnitřní opěře. Fasáda byla velkolepá, třípatrová s klenutými architrávy nad portály a kupodivu se z velké části dochovala dodnes. Odeon bylo restaurováno a každé léto během Athénského festivalu se plní lidmi – stejně jako ve starověku – kteří přicházejí shlédnout představení nejen antických dramat, ale i koncerty, balet a opery.

Chci na poznávačku do Athén

rnc-logo-color.jpg

Written by admin

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *