ZOO Schönbrunn: Nejstarší na světě

Nejstarší kontinuálně existující ZOO na světě byla založena jako císařská menažerie v roce 1752 v zahradách zámku Schönbrunn. Do dnešních dnů se zde zachovaly původní barokní budovy a pavilony, které jsou dnes doplněny o prvky moderní architektury používané pro zoologické zahrady.

ZOO byla založena na přání Františka Štěpána Lotrinského, manžela císařovny Marie Terezie. Tato menažerie byla soustředěna okolo pavilonu, který měl sloužit k servírování snídaně císařské rodině a jejím hostům. Původně zde bylo umístěno 13 zvířat.

Veřejnosti byla ZOO otevřena v roce 1779 a následník Marie Terezie, Josef II. se zasloužil o rozšíření „zvířecí sbírky“ tím, že vypravil expedice do Afriky a Ameriky. V roce 1828 pak byla do Vídně poprvé přivezena žirafa, což ve městě způsobilo velký poprask. Žirafí motivy se totiž nacházely všude od módy před architekturu až po divadlo.

Na začátku první světové války žilo v ZOO na 3 500 zvířat 712 různých živočišných druhů. Jelikož byl však během války problém zvířata nakrmit, byl zaznamenán rapidní úbytek. Válku přežilo jen 900 zvířat. Další krutou ránu zasadila druhá světová válka, kdy během bombardování bylo zničeno mnoho budov a zabito mnoho zvířat. Na konci války se v ZOO nacházelo asi 400 zvířat.

V roce 1992 byla ZOO zprivatizována, bylo výrazně zvýšeno vstupné pro návštěvníky, postaveno mnoho nových pavilonů, včetně deštného pralesa a bylo přivezeno mnoho exotických druhů zvířat. Asi největší pozornost dodnes přitahují pandy velké.

Schönbrunnská ZOO je jednou z mála na světě, které chovají pandy velké a v roce 2007 se zde jako poprvé v Evropě narodila panda po přirozeném oplodnění. Tuto pandu pak následovaly ještě čtyři další.

Zajímavostí také je, že v roce 1906 se zde narodilo první slůně v zajetí na světě.

Informace o vstupenkách v češtině

Chci na poznávačku do Schönbrunnu

rnc-logo-color.jpg

Written by admin

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *