Albertinaplatz: Připomínka Habsburků i Židů

Náměstí Albertinaplatz se nachází za Státní operou a Hotelem Sacher. Nedaleko najdete hlavní vstupní bránu do Hofburgu, ale i nákupní třídu Kärtnerstrasse. Nejvýraznější a nejvyhledávanější památkou na náměstí je bezesporu Galerie Albertina.

Tato světoznámá galerie se nachází v nejjižnějším výběžku paláce Hofburg a svého času se jednalo o jeho obrannou věž. Ze vstupní terasy na vás z koně zhlíží arcivévoda Albrecht (tady by mnozí očekávali spíš Alberta, ale opravdu je to Albrecht). Jedná se o adoptovaného synovce Marie Kristiny a jejího manžela vévody Alberta.

Výše zmíněný Albert, vévoda sasko-těšínský, byl manželem dcery císařovny Marie Terezie Marie Kristiny, která jako jediná z jedenácti sester dostala privilegium vybrat si manžela z lásky a ne z povinnosti k říši. Albert byl velkým milovníkem umění a svou sbírkou dal základ dnešní největší sbírce grafických děl na světě.

Galerie dnes uchovává a vystavuje na 50 000 děl, převážně grafických listů, ale i akvarelů či rytin. Mezi nejznámější umělce, kteří jsou v Albertině zastoupeni, patří Rafael, Rembrandt, Dürer, Michelnagelo, da Vinci, Klimt, Picasso, Kokoschka a další.

Informace o návštěvě Albertiny v češtině

Albertinaplatz

Náměstí Albertinaplatz se nachází na místě bývalých jezdeckých stájí, které byly v roce 1945 bombardovány i spolu s lidmi, kteří uvnitř hledali úkryt. Asi 300 jich zde zemřelo. Na tomto malém prostranství, které vzniklo zbouráním poškozených stájí, dnes najdete Památník proti válce a fašismu. Tento zvláštní monument zobrazuje klečícího Žida drhnoucího chodník s kartáčem v ruce, symbolizuje tak skutečné tresty vídeňských židů, kteří po anšlusu museli drhnout antifašistické nápisy kartáčem namočeným v kyselině.

Památník rovněž připomíná, že na konci Rakouska-Uherska představovali židé asi 10% vídeňského obyvatelstva. Nejen, že Vídeň lze považovat za semeniště antisemitismu, ale těmto protižidovským náladám propadl i Adolf Hitler, který ve svém mládí ve Vídni žil.

Augustinerkirche

Nejstarší částí Hofburgu datovanou do začátku 14. století je Augustiniánský kostel. Tato nenápadná bílá budova s vysokou věžičkou hrála pro rod Habsburků velmi významnou roli. Konaly se zde totiž jejich sňatky, pohřby i křtiny. Za nejznámější zde oddané páry zmiňme Marii Terezii a Františka Štěpána Lotrinského, Marii Antoinettu a Ludvíka XVI. (Ludvík byl na svatbě zastoupen), Marii Luisu a Napoleona (i on byl v zastoupení), Františka Josefa I. a Sissi a další.

Zatímco těla členů rodiny Habsburků jsou pochována v Císařské hrobce na Neuer Markt, jejich srdce jsou pohřbena v tomto kostele. Jedná se celkem o 54 srdcí a jsou pohřbena odděleně proto, že vnitřnosti v těle zemřelého dovolovalo ponechat až balzamování v 19. stol.

Chci na poznávačku do Vídně

rnc-logo-color.jpg

Written by admin

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *